Så här fungerar en värmepump

Solen är källan till allt liv, och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luft, berggrund, mark och vattendrag. Värmepumpen är ditt verktyg för att ta del av denna gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan din uppvärmningskostnad minska rejält – i vissa fall med upp till 85 procent.

Det finns fyra grundtyper av värmepumpar:

Luft/luft hämtar energi från utomhusluften och omsätter den till varmluft. Kan inte producera varmvatten. Bör ses som ett komplement till annan uppvärmning.

Luft/vatten omsätter energi från utomhusluften till värme åt bostadens vattenburna värmesystem (element eller golvvärme). Modellen kan även producera varmvatten. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten hämtar energin från berggrunden, marken eller sjöbotten via en vätska som cirkulerar i en slinga. Värmen överförs sedan till husets vattenburna värmesystem. Modellen kan även producera varmvatten. Är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Frånluft återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet.

Alla högkvalitativa värmepumpar är utrustade med en elpatron som kan ge extra tillskott under riktigt kalla vinterdagar eller om ett fel skulle uppstå i utrustningen.

Livslängd och skötsel

Livslängden på en värmepump varierar mellan olika modeller och märken, men generellt ska en luft/vatten- eller vätska/vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år.

En stor fördel med värmepumpen är att den behöver minimalt med skötsel och underhåll. Om den installeras korrekt ska du nästan kunna glömma bort att du har den – den ska fungera varje dag året runt, medan du har det varmt och bekvämt i hemmet.

Värmepumpar bygger på principen att gas som komprimeras (trycks ihop) blir varm och att gas som expanderar (utvidgas) blir kall.

    • 1. En brinevätskat cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.

 

    • 2. Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.

 

    • 3. En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.

 

    • 4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.

 

  • 5. Köldmediet cirkulerar vidare och i expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt igen. Processen börjar om när köldmediet återigen möter den ljumma brinevätskan från kollektorslingan.