Åkerholms Rör är återförsäljare och serviceverkstad åt Beulco Armatur som är ett av Sveriges ledande teknikhandelsföretag på VVS-marknaden.

Vi tar emot och felsöker Beulco Armaturs pumpar. Är det ett produktfel och faller inom garantin löser vi problemet utan kostnad.