Luft/vattenvärmepumpen med aktiv styrning ökar din besparing

 

Thermia Atria Optimum är en luft/vattenvärmepump med varvtalsstyrning, vilket innebär att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar. Det ger maximal effektivitet och minimal energiförbrukning – sekund för sekund, dygnet runt.

Värmepumpen består av två enheter – en inomhusdel och en utomhusdel. Eftersom värmepumpens alla vitala delar (såsom kompressor och styrelektronik) är placerade inomhus, passar Atria Optimum extra bra på platser med tuffa väderförhållandena och kallt klimat.

Atria Optimum är utvecklad för att vara så tystgående som möjligt. Det är framförallt utedelens unika, akustiska design som är förklaringen till den extremt låga ljudnivån.

Den höga årsvärmefaktorn* gör att du kan minska din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent. Och den inbyggda TWS-tekniken** gör att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten än med traditionell teknik.
Med tillbehören Thermia Link och Thermia Online får du möjlighet att
optimera och fjärrstyra din värmepump.

* Årsvärmefaktor är det mått som beskriver hur effektivt din värmepump arbetar över ett helt år, med både varma och kalla perioder samt varmvattenproduktionen inräknad.

** TWS = Patenterad uppvärmningsteknik för varmvattenberedare, utvecklad av Thermia.