Maximal årsverkningsgrad ger dig maximal besparing.

Thermia Diplomat Optimum G3 ger dig en utmärkt årsvärmefaktor* tack vare sina unika tekniska lösningar. Det gör att du kan minska din uppvärmningskostnad med upp till 85 procent.

* Årsvärmefaktor är det mått som beskriver hur effektivt din värmepump arbetar över ett helt år, med både varma och kalla perioder samt varmvattenproduktionen inräknad.

HGW-tekniken

Thermias unika tekniklösning HGW* (Hot Gas Water heater) utnyttjar den befintliga husuppvärmningen för att samtidigt producera varmvatten. Det innebär att du får varmvatten ”på köpet” när ditt hus värms av värmepumpen. Detta sänker din årskostnad avsevärt.

* HGW = Patentsökt uppvärmningsteknik, utvecklad av Thermia

TWS

Den inbyggda TWS-tekniken* gör dessutom att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten, mot vad traditionell teknik klarar av. Optimumtekniken ser till att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar, vilket ger maximal effektivitet och minimal energiförbrukning – sekund för sekund, dygnet runt.

* TWS = Patenterad uppvärmningsteknik för varmvattenberedare, utvecklad av Thermia.

Nyutvecklad kylkrets

Den nyutvecklade kylkretsen med effektivare kompressor, nytt köldmedium och den senaste generationens värmeväxlare gör att G3 kan jobba extra effektivt över hela året.

Energimyndighetens test av bergvärmepumpar: 

Thermia Diplomat Optimum G3 – det bästa valet för svenska villaägare.

Energimyndigheten har testat 8st bergvärmepumpar av olika fabrikat på den svenska marknaden.  I testet utses ingen värmepump som är “bäst i test”, istället redovisar man hur väl de olika modellerna presterar inom olika områden.

I testresultatet kan man se att av de svensktillverkade modellerna är G3 den värmepump som har den allra högsta årsvärmefaktorn* (SCOP=4,8).

Ser man till testresultatet som helhet, och utöver detta väger in G3:ans unika fördelar när det gäller att producera tappvarmvatten – via HGW-teknik – så framstår G3 som det klart bästa valet för svenska villaägare.

Sammanfattning av testet

Energimyndighetens rapport

Diplomat Optimum G3 produktblad pdf