Värmepumpar

På Åkerholms Rör har vi lång erfarenhet av värmepumpar. Redan år 1977 installerade vi vår första värmepump och vi var bland de första återförsäljarna i landet av Thermia värmepumpar. Vi är certifierade av både SVEP och INCERT och har utbildad personal inom dimensionering av värmepumpar. Vi kan erbjuda hela Thermias sortiment av villa- och fastighetsvärmepumpar. Vi har personal med kylcertifikat och ett eget reservdelslager för värmepumpar och VVS. Under perioden 1 december – 31 mars har vi dessutom jourtjänst för våra kunder.

Fördelaktig ekonomi med värmepumpar

Solens värmestrålning ger mängder av gratisenergi som lagras i luft, berggrund, mark och vattendrag. Värmepumpen är ditt verktyg för att ta del av denna gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan dina uppvärmningskostnader minska rejält – i vissa fall med ända upp till 85%. Kostnadsbesparingarna är ofta så stora att de återbetalar investeringen för installationen inom några år.

Kom gärna och prata värmepumpar med oss i en av våra butiker i Hörby eller Höör.

Bergvärmepump, jordvärmepump och sjövärmepump

För bergvärme, jordvärme och sjövärme används samma typ av värmepumpar. Det som skiljer sig åt är vilken energikälla man kopplar till sin värmepump. Värmepumpen omvandlar energin som den hämtar från energikällan till värme som överförs till husets vattenburna system. Förutom värme till element och golvvärme producerar även dessa värmepumpar varmvatten till värmepumpens varmvattenberedare.

Mer information om hur en bergvärmepump, jordvärmepump eller sjövärmepump fungerar hittar du i menyn till vänster. Längst ner på denna sida förklaras värmepumpsprincipen.

Luft/vattenvärmepump

En luft/vatten-värmepump utvinner energi ur utomhusluften med hjälp av värmepumpens utomhusdel. Luftvattenvärmepumpar kan utvinna energi ner till låga temperaturer och överför sedan energin till husets vattenburna värmesystem. En luft/vatten-värmepump kan också producera varmvatten. Läs mer om luftvatten-värmepumpar via menyn till vänster.

Luft/luft-värmepump

En luftluft-värmepump utvinner också sin energi ur utomhusluften men överför inte energin till vätska. Istället använder en luftluftvärmepump energin i uteluften för att värma upp luft som sprids genom värmepumpens inomhusdel. Luftluft-värmepumpen kan inte användas för att producera varmvatten. Däremot kan den användas för att leverera kyla under varma dagar.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värme från husets ventilationssystem. Den första förutsättningen för att kunna installera en frånluftvärmepump är alltså att huset är försett med ett ventilationssystem med frånluftsventilation. Frånluftsvärmepumpar installeras ibland i helt nybyggda hus eftersom nya hus i stort sett alltid är försedda med den typen av ventilationssystem. I förhållande till andra typer av värmepumpar, som till exempel berg- och jordvärmepumpar, är dock en frånluftsvärmepump inte lika effektiv.

Kontakta oss gärna för mer information eller för ett kostnadsfritt besök hemma hos dig!

Förutom i Hörby och Höör så har vi installerat värmepumpar i Eslöv, Stehag, Lund, Dalby, Lövestad, Bjärsjölagård, Sjöbo, Svalöv, Linderöd, Tollarp, Sösdala och Hässleholm. Vi utför reparationer av värmepumpar i hela Skåne. För närvarande har vi 4st montörer med kylcertifikat.

Thermia Värmepumpar – funktion och förklaring:


Värmepumpar bygger på principen att gas som komprimeras (trycks ihop) blir varm och att gas som expanderar (utvidgas) blir kall.

    • 1. En brinevätskat cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.

 

    • 2. Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.

 

    • 3. En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.

 

    • 4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.

 

  • 5. Köldmediet cirkulerar vidare och i expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt igen. Processen börjar om när köldmediet återigen möter den ljumma brinevätskan från kollektorslingan.