Värmepumpar

På Åkerholms Rör har vi lång erfarenhet av värmepumpar. Redan år 1977 installerade vi vår första värmepump och vi var bland de första återförsäljarna i landet av Thermia värmepumpar. Vi är certifierade av både SVEP och INCERT och har utbildad personal inom dimensioneringsteknik för värmepumpar. Under perioden 1 december – 31 mars har vi dessutom jourtjänst för våra kunder.

VÄRMEPUMPEN – EN KLOK ENERGILÖSNING!

Fördelaktig ekonomi med värmepumpar

Solens värmestrålning ger mängder av gratisenergi som lagras i luft, berggrund, mark och vattendrag. Värmepumpen är ditt verktyg för att ta del av denna gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan dina uppvärmningskostnader minska rejält – i vissa fall med mer än 75%. Kostnadsbesparingarna är ofta så stora att de återbetalar investeringen för installationen inom några år.

Komfort

En värmepump kräver ingen skötsel eller påfyllning av bränsle. Den är enkel att använda och tar liten plats. Den ryms som regel på en yta mindre än en halv kvadratmeter. Vissa värmepumpar kan även styras på distans. Det kan vara bra om du till exempel är bortrest. Då kan du sänka inomhustemperaturen under denna period för att sedan – via internetuppkoppling – höja den innan du kommer hem.

Pålitlighet

En värmepumpsinstallation är en investering för många år framöver. Den är driftsäker och har en beräknad livslängd på mellan 20 och 30 år.

Miljö

EU har klassificerat värmepumpen som en förnyelsebar energikälla tack vare att mängden lagrad solenergi som utvinns vida överstiger energin den förbrukar.

Kontakta oss gärna för mer information eller för ett kostnadsfritt besök hemma hos dig!

För närvarande kan vårt verksamhetsområde delas in i följande kommuner: Hörby, Höör, Eslöv, Lund,

Lomma, Kävlinge, Svalöv, Hässleholm, Kristianstad, Sjöbo och Tomelilla.

Thermia Värmepumpar – funktion och förklaring:


Värmepumpar bygger på principen att gas som komprimeras (trycks ihop) blir varm och att gas som expanderar (utvidgas) blir kall.

    • 1. En brinevätskat cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.

 

    • 2. Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.

 

    • 3. En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.

 

    • 4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.

 

  • 5. Köldmediet cirkulerar vidare och i expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt igen. Processen börjar om när köldmediet återigen möter den ljumma brinevätskan från kollektorslingan.