Jordvärme

Jordvärmepumpen, som även kallas markvärmepump, tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan, via en slang som grävs ner på tomten.

Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Jordvärmeslangen hämtar energi ur marken. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.

Fördelar med jordvärmepump:

  • – Ingen borrning behövs.
  • – Lägre installationskostnad än för bergvärme.
  • – Markslingan har en jämn temperatur hela året..

 

Samma typ av värmepumpar används till jord- och bergvärme. Thermias jordvärmepumpar heter Thermia Diplomat Inverter, Thermia Diplomat Optimum G3 och Thermia Diplomat Optimum. Mer information om dessa finner du i menyn till vänster.