Luftvärme

 Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. Istället tar du upp energi direkt från omgivningsluften med hjälp av en luftmodul. För att få ett komplett system som täcker hela värmebehovet, och även ger varmvatten, krävs att luftvärmepumpen är en så kallad luft/vattenvärmepump. En luft/luftvärmepump däremot kan endast ses som ett komplement till annan uppvärmning och kan ej producera varmvatten.En luftvärmepump ger inte lika hög verkningsgrad när det är ordentligt kallt utomhus.

Fördelar med luftvärmepump:

    • – Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra.
  • – Lägre investeringskostnad.
  • – Ingen påverkan på tomten.

 

Thermia Atec “bäst i test”. Ger störst besparing enligt Energimyndighetens test. 

 

Energimyndigheten har genomfört ett omfatt

– Årsverkningsgraden är det som är allra viktigast för en kund. Detta är en viktig parameter vid det slutliga valet av värmepump, säger Anders Odell, som ansvarar för Energimyndighetens test.

Förutom att ge störst årlig besparing uppvisar Thermia Atec även toppresultat när det gäller temperaturen på varmvattnet, låg ljudnivå och låga energiförluster.

Testresultatet i korthet:

Thermia Atec:

– Har högst årsverkningsgrad

– Har den lägsta energikostnaden

– Ger störst besparing

– Är mycket tystgående

– Har toppresultat gällande varmvattenkomfort:

                      – Hög temperatur i varmvattenberedaren 

                      – Stor mängd 40-gradigt varmvatten

                      – Låga energiförluster

– Har inbyggd kylfunktion

 

* Årsvärmefaktor (årsverkningsgrad)

Ett mått på hur effektiv en värmepump är, sett över ett helt år där både varma och kalla perioder räknas in, samt produktion av varmvatten. Det mest rättvisande värdet för att se hur effektiv en värmepump är i verklig drift.

Testresultat: 

http://www.thermia.se/produkter/presentation%20av%20testresultat_thermia%20atec_ver2_id3889.pdf

www.energimyndigheten.se