Luft/vatten-värmepump

Med en luft/vatten-värmepump slipper du både borra och gräva. Istället tar du upp energi direkt från uteluften med hjälp av en utomhusdel. Värmen kan utvinnas även om utetemperaturen sjunker ända ner mot 20 minusgrader.

En luftvatten-värmepump är en heltäckande värmeanläggning, vilket innebär att den förutom att värma huset också ger dig varmvatten till en låg kostnad.

Fördelar med luftvärmepump

  • – Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra.
  • – Lägre investeringskostnad.
  • – Ingen påverkan på tomten.

 

En luftvatten-värmepump kan hjälpa dig att sänka värmekostnaderna rejält, ända upp till 80 procents kostnadssänkning kan uppnås.