Värmepumpar

På Åkerholms Rör har vi lång erfarenhet av värmepumpar. Redan år 1977 installerade vi vår första värmepump och vi var bland de första återförsäljarna i landet av Thermia värmepumpar. Genom åren har vi installerat över 3 000 värmepumpar i villor och större fastigheter runt om i Skåne.

Vi är ett Thermia Värmepumpcenter vilket bland annat innebär att vi kan erbjuda våra kunder hela Thermias villa- och fastighetssortiment. Vi har utbildad personal inom dimensionering av värmepumpar. Personal med kylcertifikat och utbildning enligt branschreglerna Säker vatteninstallation. I både Hörby och Höör har vi ett välsorterat reservdelslager för värmepumpar och VVS vilket gör att vi snabbt kan hjälpa dig om du skulle få problem med din värmepump eller övrig VVS. Under perioden december till mars har vi dessutom jourtjänst för våra kunder.

Kom gärna och prata värmepumpar med oss i en av våra butiker i Hörby eller Höör.

Det finns huvudsakligen fyra typer av värmepumpar:

Luft/luft-värmepumpar

Luft/luftvärmepumpar består av en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusdelen hämtar energi från uteluften och överför sedan den energin i form av värme till en inomhusdel. Inomhusdelen blåser ut varmluft med en fläkt. En luftluftvärmepump kan inte göra något varmvatten och ses alltid som ett komplement till ett befintligt värmesystem. En luftluftvärmepump kan även leverera kyla till huset under sommaren.

Luft/vatten-värmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar har en utomhusdel som hämtar energi från uteluften. Energin överförs sedan till husets vattenburna värmesystem, alltså till element och golvvärme. En luftvattenvärmepump kan användas till att producera varmvatten och ger ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten-värmepumpar

Till den här kategorin tillhör jordvärmepumpar, bergvärmepumpar, sjövärmepumpar och grundvattenvärmepumpar. En vätska som cirkulerar i en slang hämtar energi från till exempel marken eller ett borrhål. Energin som tas upp i slangen kan sedan värmepumpen utnyttja för att överföra värme till husets vattenburna värmesystem. Den här värmepumps typen kan producera varmvatten och ger ett heltäckande värmesystem.

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet. En förutsättning för att installera en frånluftsvärmepump är alltså att huset är försett med ett ventilationssystem med frånluftsventilation. Frånluftsvärmepumpen kan producera både varmvatten och värme.

Kontakta oss gärna för mer information eller för ett kostnadsfritt besök hemma hos dig!

Förutom i Hörby och Höör så har vi installerat värmepumpar i Eslöv, Stehag, Dalby, Lövestad, Bjärsjölagård, Svalöv, Linderöd, Tollarp, Sösdala och Flyinge. Vi utför installationer och reparationer av värmepumpar i hela Skåne. Vi är medlemmar i Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och är certifierade av INCERT.