Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen används i hus som har mekanisk frånluftsventilation och vattenburna element eller golvvärme. Mekanisk frånluftsventilation bygger på att en fläkt ser till att luften ventileras ut ur huset. Ett undertryck skapas och ny luft dras då in i huset via uteluftsdon. Värmen som finns i inomhusluften återvinns innan den lämnar huset. Värmepumpen kan både göra varmvatten och värme.

Besparingen blir inte lika stor med en frånluftsvärmepump om man jämför med en vätska/vatten-värmepump men i gengäld så är investeringskostnaden lägre.

Thermia Ventec

Thermia Ventec