Thermia trygghetsförsäkring 

Enligt statistik hos försäkringsbolagen ligger Thermias värmepumpar klart under branschens medelvärde för skadeanmälningar. Men ingen tillverkare är någonsin hundraprocentigt felfri och det mest oväntade kan inträffa.

Tre års produktgaranti

Tre års produktgaranti gäller alltid, för hela produkten, och räknas från det datum då värmepumpen installerades.

Tio års garanti på varmvattenberedaren

Alla Thermias villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare, som tillverkats efter februari 2013, levereras med 10 års garanti på varmvattenberedaren. Garantitiden räknas från det datum då värmepumpen installerades.

Trygghetsförsäkring upp till 18 år (alternativt 16 år – beroende på typ av värmepump)

När du som privatperson köper en värmepump från Thermia ingår en trygghetsförsäkring. Thermias trygghetsförsäkring täcker hela värmepumpen, och innehåller åskskydd som gäller redan från installationsdagen. De första sex åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga försäkringen – ett år i taget – upp till totalt 18 år för berg-/jord-/sjövärmepumpar och upp till totalt 16 år för luft/vatten och luft/luft-värmepumpar. Erbjudande om förlängning skickas ut i god tid varje år innan din försäkring gått ut.

Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghetsförsäkringen* går in och ersätter dig för detta avdrag. Det är viktigt att kontrollera så att maskinskada verkligen ingår i din nuvarande försäkring. Om inte, lägg till det!

*Trygghetsförsäkringen träder i kraft när skadebeloppet är högre än självrisken i din ordinarie försäkring.