Så här fungerar en värmepump

Solen är källan till allt liv, och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luft, berggrund, mark och vattendrag. Värmepumpen är ditt verktyg för att ta del av denna gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan din uppvärmningskostnad minska rejält – i vissa fall med upp till 85 procent.

Värmepumpar bygger på principen att gas som komprimeras (trycks ihop) blir varm och att gas som expanderar (utvidgas) blir kall.

    • 1. En brinevätskat cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.

 

    • 2. Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.

 

    • 3. En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.

 

    • 4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.

 

  • 5. Köldmediet cirkulerar vidare och i expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt igen. Processen börjar om när köldmediet återigen möter den ljumma brinevätskan från kollektorslingan.