Auktoriserad Säker Vatten-installatör

Installationsregler

En installation enligt Säker Vatten förebygger och förhindrar aktivt:

  • Vattenskador
  • Risk för legionellasmitta
  • Brännskador
  • Förgiftning

Auktoriserad installatör:

Har avgett en skriftlig avsiktsförklaring att följa Säker Vatteninstallations branschregler och ansvarar för att de VVS-montörer som utför installationerna har branschlegitimation.
Har personal med dokumenterad kunskap om lagstiftning, byggregler och normer för VVS – installationer.
Har ansvarförsäkring.

Certifierade av INCERT.

För närvarande har vi 4st montörer med kylcertifikat.

Medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Installatörsföretagen.