GDPR

Information angående vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:
Åkerholms Rör AB, Box 74, 242 21  Hörby. Telefonnummer 0415-14045.
Insamling samt hantering av personuppgifter:
Insamling av personuppgifter från våra kunder görs via telefon, mail, hemsida eller direktmöte.
Uppgifter som samlas in är:
Namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om våra kunder vill göra ROT-avdrag samlas även uppgift om personnummer och fastighetsbeteckning in.
Uppgifterna samlas in för att Åkerholms Rör ska kunna fullgöra avtal med kunden samt för att Åkerholms Rör ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.
Den person vars uppgifter vi registrerat har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om hen.
Åkerholms Rör är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande..